Aiandus

Symposium on light in horticulture

Symposium on light in horticultureWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

The Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crops IGZ aims for excellence in horticultural research and related plant, environmental, nutritional and social sciences. IGZ conducts strategic and international research for the sustainable production and use of vegetables, contributing to […]. IGZ conducts strategic and international research for the sustainable production and use of vegetables, contributing to food security, human well-being and the conservation of natural resources. At IGZ, researchers from different disciplines work together on core-funded and grant-funded projects, in collaboration with national and international research partners. Postdoctoral researcher in temperature perception networks in plants f,m,d.

Sisu:
  • University of Washington Botanic Gardens
  • Holst Memorial Lecture 2016
  • IX Int Symposium on Light in Horticulture – Light for Life
  • Shuyang Zhen wins graduate student competition at LightSym 2016
  • IX International Symposium on Light in Horticulture
  • Vi international Symposium on Light in Horticulture
WATCH RELATED VIDEO: LED basics applied to horticulture lighting systems Source

University of Washington Botanic Gardens

Lighting from red and blue light-emitting diodes LEDs is common for crop production in controlled environments. Continuous application of red or blue light at night has been shown to suppress sporulation by Peronospora belbahrii , the causal organism of basil downy mildew DM , but the suppressing effects of intermittent applications of red and blue LEDs have not been thoroughly researched.

The two intermittent treatments consisted of one 4-hour exposure and three 1. At a given nighttime dose of light that did not completely suppress sporulation, continuous lighting was more effective than intermittent lighting, and for these partially suppressing doses, red LEDs were not significantly different from blue LEDs for suppressing sporulation. LED products for the horticulture market are predicted to further improve in terms of increased efficacy and decreased cost over the next 5 years Pattison et al.

For a given PPFD , many available LED horticultural luminaires enable growers to reduce the electrical power required for photosynthetic crop production from top lighting in controlled environments relative to incumbent HID luminaires Radetsky,The present study used commercial horticultural LED luminaires to examine the ability of red and blue LEDs to reduce DM disease pressure on basil commonly grown in controlled environments.

Patent ; Simon et al. Basil DM spreads via windborne spores and infected seeds or seedlings Farahani-Kofoet et al. Peronospora belbahrii sporulate at night Yarwood, ; however, sporulation can be inhibited if DM-infected leaves are exposed to sufficient amounts of broadband Cohen et al.

Continuous nighttime light exposures ranging from 3. In the context of maximizing lighting energy efficiency, the present study was designed to compare the efficacy of continuous nighttime narrowband LED exposures with shorter nighttime narrowband LED exposures for suppressing basil DM sporulation. Plants were grown indoors from seed at the Lighting Research Center until they had two pairs of leaves. A total of pots of sweet basil cultivar Genovese were planted for the experiments described herein.

As the seedlings sprouted and grew, they were thinned to maintain four plants per pot. These luminaires provided a PPFD ofEach narrowband spectral experiment with red or blue LEDs was conducted with 48 pots of basil, then repeated once 96 pots per spectrum. Each narrowband experiment had two irradiance levels and included a dark control. The plants were then moved to an indoor growing facility in Watervliet, NY, at 7 to 8 h postinfection. These luminaires provided an average PPFD ofEach night, for 10 consecutive nights, 12 pots of basil each containing four plants were moved into four 0.

Six pots, arranged in two rows of three pots along the length and width of each step, were placed on both steps. The boxes were open on top and on one side to allow ventilation. The LED luminaires were operated for 10 h at night to hr.

See Fig. The four treatment conditions used in the nighttime lighting experiments. Treatment 1: continuous darkness; Treatment 2: continuous lighting for 10 h of red or blue light; Treatment 3: 3 h of darkness, 4 h of red or blue light, and 3 h of darkness; and Treatment 4: 1.

Tsitaat: HortScience horts 55, 4; h valguse ja temperatuuri taset jälgiti pidevalt, kasutades HOBO UA loggereid (Onset Computer Corporation, Bourne, MA), mis asetati iga ravikasti alumisele astmele ja fluorestsentsvalgustite alla pingile. HOBO andmelogerid korrigeeriti spektraalselt, et võimaldada pidevat kiirgustiheduse registreerimist fotosünteetilise aktiivse kiirguse vahemikus. Mingil juhul ei muudetud valgust tahtmatult öise kokkupuuteperioodi ajal.

11. ööl toodetud eoslehekesed koguti kahelt suvaliselt valitud lehepaarilt üks paar lehti igalt taimelt poti kohta. Iga öise valgustuse iga kiirgustiheduse taseme jaoks võeti kokku 24 lehte. Kaks eraldatud basiilikulehte asetati õrnalt ml tsentrifuugitorusse, mis oli täidetud 10 ml veega.

Kõik raviandmed normaliseeriti samaaegselt kogutud tumedate kontrollandmete suhtes, et teha järelduslik statistika Minitab versioon Et teha kindlaks, kas korduvad katseandmed iga ravisisese seisundi kohta [nt. Mitme võrdluse arvessevõtmiseks kasutati Bonferroni parandusmeetodit McGuigan ja I tüüpi vea kriteerium kohandati perekonna veamääraks 0. Pärast ravisiseste andmete ühendamist normaliseeriti need kombineeritud tumedaks kontrolliks. see ravi, mis annab ajaprofiili tumedate TPRD väärtuste suhtes protsentides pideva seisundi ravi 2 ja kahe vahelduva seisundi ravi 3 ja 4 korral.

Seejärel kasutati Tukey post hoc paaripõhist võrdlust, et teha kindlaks, kas ajaliste profiilide vahel on statistilisi erinevusi; Post hoc võrdlusi polnud kahe PPFD taseme ja kahe spektri jaoks vaja, kuna ANOVA andis juba nende kahe teguri kohta järeldusliku statistika. Nende kolme teguri koostoimed ei olnud olulised. Post hoc Tukey võrdlused näitasid, et pidev TPRD põhjustas oluliselt väiksema sporulatsiooni kui kahe vahelduva ravi korral Ravi 2 vs.

Kahe vahelduva ravi 3. ja 4. ravi TPRD andmed ühendati samuti, kuna jällegi ei olnud need sporulatsiooni pärssimise osas statistiliselt erinevad. Post hoc Tukey võrdlused näitasid, et vahelduv, väiksem annus A joonisel. Kuigi vahelduv suurem annus Bi joonisel. Väärtused on eoste protsentides võrreldes tumeda kontrolliga. Vearibad näitavad keskmise standardvigu. TPRD summad, millel ei ole ühist tähte A, B või C, on oluliselt erinevad; Bi katkendlik, suurem annus ja Bc pidev, väiksem annus ei erine statistiliselt.

Interpoleeritud väärtused vahelduva ja pideva valguse särituse jaoks 0. Et paremini hinnata erinevust pideva ja vahelduva valguse särituse vahel sporulatsiooni pärssimiseks, tuleb sporulatsiooni TPRD kogus, mis tuleneb pidevast väiksemast doosist 0 juures.

Samamoodi sporulatsiooni TPRD kogus vahelduvast suuremast annusest 0 juures. Sporulatsiooni mahasurumise statistiline võrdlemine pärast pidevat ja vahelduvat kokkupuudet 0 juures. Sama analüüs viidi läbi ka Ic statistiliseks võrdlemiseks Bi-ga, lahutades konstantse väärtuse 0. Seega. , mõlemal juhul on pidev annus basiiliku DM-i pärssimisel oluliselt parem kui sama koguse hinnanguline vahelduv annus.

Arvestades paljude aiandus-LED-valgustite energiatõhususe täiustusi võrreldes olemasolevate HID-süsteemidega, võivad need olla kulutõhusad ka basiiliku DM-i eoste kontrollimiseks öösel. Tõepoolest, varasemad uuringud on näidanud, et pidev öine kokkupuude lairiba- ja kitsasriba spektritega vahemikus 3. Need pidevad öised valgustasemed võivad veelgi suurendada basiiliku saaki tervetel taimedel. Patel et al.

Energia ja kulude seisukohast on oluline, et öine valguse tase, mis edukalt kontrollib DM sporulatsiooni, on tavaliselt madalam kui basiiliku tootmiseks vajalik. Punase ja sinise LED-aiandusseadmete pidev öine valgustus on ilmselgelt kallim kasutada kui katkendlik valgustus sama elektrienergiaga. Pimeduse kestuse piiramine öösel võib aga olla oluline DM sporulatsiooni kontrolli all hoidmiseks e.

Sellega seoses oli selle uuringu esmane eesmärk määrata kindlaks tavaliselt kasutatavate aiandus-LED-de suhteline efektiivsus, kui neid kasutatakse öösel basiiliku DM sporulatsiooni kontrollimiseks. Punased ja sinised LED-id tagasid DM-ga nakatunud basiilikutaimedele võrdse öise kiirgustiheduse tippvalgustuse, kuid need kiirgustihedused saadi kolme ajalise profiili abil: üks pidev profiil 10 tundi valgust ja 0 tundi pimedat töötlemine 2 , üks katkendlik profiil 4 h valgust ja 6 h kokku pimedas Ravi 3 ja üks katkendlik profiil kolmega 1.

Kui sporulatsioon ei olnud täielikult alla surutud, oli pidev valguse säritamine tõhusam kui testitud sama annusega katkendlik valgustus. Joonis fig. Samuti ei olnud käesolevas uuringus kasutatud kahe vahelduva valgusega kokkupuute mustri vahel olulist erinevust DM sporulatsiooni mahasurumisel. Ravi 3 vs.

Huvitaval kombel koguenergia i. On selge, et valguse poolt indutseeritud DM sporulatsiooni mahasurumine öösel on keeruline. Annuste puhul, mis eoste teket täielikult maha ei suru, mõjutavad nii valguse spekter ja hulk kui ka kokkupuute kestus keerulisel viisil.

Näiteks vahelduv valgusravi, mis kestab alla 1 minuti, võrreldes 10 minutiga, on tõhusam osalise inhibeerimise korral, e. Lisaks tüsistustele on DM sporulatsiooni osalise pärssimise kohta kirjanduses vastuolulised tulemused.

Käesolev uuring näitas, et võrdsete annuste korral ei erinenud punane valgus oluliselt sinisest valgusest basiiliku DM sporulatsiooni pärssimisel. Need leiud on vastuolus Coheni jt. Samamoodi Cohen et al. Ilmselgelt on vaja rohkem tööd, et mõista neid keerulisi koostoimeid osalise mahasurumise jaoks.

Antud ülemise valgustusannuse puhul, mis ei pärsi täielikult eoste teket e. Beaman, A. Cohen, Y. Plant Pathol. Cruickshank, I. Valguse mõju peronospora tabacina Adam Aust koniidide tekkele. Dou, H. Farahani-Kofoet, R. Garibaldi, A. Plant Dis. Gomez, C. Food 3Jones, M. Massa, G. McGuigan, F. Nordskog, B. Patel, J. Plant Sci.

Pattison, P. Radetsky, L. Simon, J. PatentYarwood, C. Täname ka David Pedlerit graafilise abi eest ja Rebekah Mullaneyt LRC-st lõpliku käsikirja kopeerimise ja vormindamise eest. Kasutajakonto Otsingute salvestamiseks ja lemmiksisu korraldamiseks logige sisse.

Pole registreerunud? Hiljuti vaadatud 0 Salvesta otsing.


Holsti mälestusloeng 2016

Tema ettekandele eelneb sessioon Chalmersi Tehnikaülikooli doktorandi Anna-Maria Carstenseniga, kes tutvustab tulemusi teemal Basiiliku kaugtuvastatud fluorestsentsi transientide dünaamika uurimine kui võimalik tagasiside kasvuhoonete valgustuse juhtimiseks. Mistra on Rootsi organisatsioon, mille eesmärk on edendada säästvat arengut, investeerides teadlaste ja tööstuse koostöösse – eesmärgiga lahendada olulisi keskkonnaprobleeme. Ettekanded jätkuvad teisipäeval, 24. mail, mil dr Karl-Johan Bergstrand Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolist tutvustab oma uurimistööd Lühikeste fotoperioodide ja kitsaribalise valgustuse kasutamine dekoratiivpoti- ja peenrataimede kasvu kontrollimise viisina, kasutades heliospektrit. intelligentne valgustussüsteem. Täieliku programmi ja kokkuvõtete vaatamiseks klõpsake siin. Kõik Heliospectra plakatid on allalaadimiseks saadaval siit. See patenteeritud seadistus annab kasvatajatele võimaluse juhtida kiiratava valguse intensiivsust ja lainepikkusi, luues fotosünteesi paremaks hõlbustamiseks spetsiaalselt erinevatele taimeliikidele ja kasvufaasidele kohandatud spektri.

Mitmed aiakultuurid, nii traditsioonilised kui ka mittetraditsioonilised, on kohaliku kasvuhoonegaaside rahvusvahelise valguse aianduse sümpoosioni jaoks paljutõotavad.

IX rahvusvaheline valgussümpoosion valgusest aianduses – valgust eluks

Kasvuhoonete ja taimetehaste valgustuse tagamise kulud võivad olla kõrged. Muutuva elektrihinna korral võib kulusid vähendada, kui elektrihinnad on madalad, pakkudes suuremat osa valgust. Siiski pole selge, kuidas taimed reageerivad sellest tulenevale kõikuvale valgustasemele. Me oletasime, et taimed, mis saavad pidevat fotosünteesi footoni voo tihedust PPFD, toodavad rohkem biomassi kui need, mida kasvatatakse kõikuva valguse korral. Neli väikseima PPFD kõikumisega töötlemist andsid sarnase lehtede arvu, klorofüllisisalduse, spetsiifilise lehepinna SLA, kuivmassi ja lehtede pindalaga taimi. Klorofülli sisaldus, A n , 30 ja kuivmass olid omavahel positiivses korrelatsioonis. Meie tulemused näitavad, et salat talub mitmesuguseid kõikuvaid PPFD-sid, ilma et see mõjutaks negatiivselt kasvu ja arengut. Salati võime taluda mitmesuguseid kõikuvaid valgustasemeid viitab sellele, et PPFD-d saab kohandada vastavalt muutuvale elektrihinnale. Suurenenud aastaringne nõudlus värskete puu- ja köögiviljade järele on suurendanud vajadust tootlike ja kasumlike kontrollitud keskkonnas kasvatatavate tegevuste, näiteks kasvuhoonete ja taimetehaste järele.

Shuyang Zhen võitis LightSym 2016 magistrantide konkursi

Ta täpsustab ka võimalusi, mida NEPC pakub fotosünteesi tõhususe tagamiseks taimede fenotüüpimiseks. Rick van de Zedde tutvustab automatiseerimise ja robootika võimalusi suure läbilaskevõimega fenotüüpimiseks ja täppisaianduseks. IPPN on ühendus, mis esindab peamisi taimede fenotüüpimiskeskusi. IPPN-i eesmärk on pakkuda kogu asjakohast teavet taimede fenotüüpide kohta.Eesmärk on suurendada taimede fenotüüpimise nähtavust ja mõju ning võimaldada koostööd, edendades sidet akadeemiliste ringkondade, tööstuse, valitsuse ja üldsuse sidusrühmade vahel.

Juhtkomitee teeb kavasid saateks, kus on esinejad ja teemad, mida edasilükatud saates käsitletakse.

IX rahvusvaheline valguse sümpoosion aianduses

Pöördudes rahvusvahelisele publikule, rääkis Nassif värskete puu- ja köögiviljade tarbimise suundumustest ning sellest, kuidas tööstus vastab ostjate ja tarbijate kasvavatele nõudmistele. Tsiteerides sihtasutuse Produce for Better Health Foundation hiljutist uuringut, märkis Nassif, et kuigi toodete tarbimine elaniku kohta on viimastel aastatel vähenenud, on nooremate demograafiliste näitajate seas positiivne kasvutendents, mis ennustab head tulevikku. Sellegipoolest märkis Nassif, et ameeriklased tarbivad vähem kui poole päevasest soovitatavast puu- ja köögiviljakogusest, mis toob kaasa märkimisväärseid kulutusi rahvatervisele. Nassifi sõnul ei sea föderaalvalitsus aga piisavalt suurt prioriteeti programmidele, mis soodustavad toodete tarbimist. Näide: Kuigi U. Üha enam võetakse põllumajandust arvesse meie tegevuse keskkonnamõjude eest, mida tõendab tööstusele avaldatav kasvav seadusandlik, regulatiivne ja turusurve.

Vi rahvusvaheline aianduse valguse sümpoosion

Kuulake jaemüügi, turunduse, majanduse ja kõige muu valgustuse valdkonna juhtivaid eksperte virtuaalsete esitluste ja otseülekannete ja küsimuste ja vastuste seansside kaudu, mis hõlmavad teemasid, mida peate teadma, et tänapäeva ärikliimas edu saavutada. Kui osalesite sümpoosionil, logige lihtsalt sellel lehel sisse, et näha kõiki salvestatud seansi linke. Kui te ei osalenud, kuid soovite siiski vaadata salvestatud seansse ja vastavaid küsimuste-vastuste sektsioone, klõpsake allolevat linki. Kõigile kaheteistkümnele kursusele või üksikule seansile pääsemiseks saate osta paketi. Madalam kõndimissagedus. Rohkem soodushindu. Alumised veerised. Mis siis, kui vaataksite seda kui midagi, mis teie jaoks toimub?

VIII rahvusvaheline valguse sümpoosion aianduses ; Avaldamise kuupäev, ; ISBN, ; ISSN, (print)

Tema ettekandele eelneb sessioon Chalmersi Tehnikaülikooli doktorandi Anna-Maria Carstenseniga, kes tutvustab tulemusi teemal Basiiliku kaugtuvastatud fluorestsentsi transientide dünaamika uurimine kui võimalik tagasiside kasvuhoonete valgustuse juhtimiseks. Mõlemad leiud said võimalikuks tänu Heliospectra intelligentsete LED-taimede kasvuvalgustite süsteemidele, mis on osa käimasolevast Mistra rahastatud projektist. Mistra on Rootsi organisatsioon, mille eesmärk on edendada säästvat arengut, investeerides teadlaste ja tööstuse koostöösse – eesmärgiga lahendada olulisi keskkonnaprobleeme.

SEOTUD VIDEO: MaxLite'i veebiseminarid: Aianduse valgustuslahendused – 21. mai 2020

Meie kõlarid, sealhulgas kolmeminutilised kõned, räägivad suumi kaudu eemalt. Isiklikku tegevust ei toimu. Veebiseminaril osalemiseks vaadake allolevat värskendatud programmi ja suumilingi teavet. Lisaküsimuste korral võtke ühendust korralduskomiteega aadressil unlplantbreeding gmail. Parimate soovidega, taimeteaduse korralduskomitee. Nebraska taimeteaduse sümpoosion on osa iga kahe aasta tagant toimuvast sarjast, mis algas aastal

Mure sekkumise pärast tarnesüsteemides ja taskukohase kvaliteetse toidu aastaringse kättesaadavuse pärast välistest allikatest on soodustanud jõupingutusi kohaliku tootmise suurendamiseks.

Hüppa navigeerimisse. See hõlmab ainult käimasolevaid ja tulevasi rahvusvahelisi kohtumisi, mida korraldavad kõikjal maailmas tegutsevad mittetulundusühingud. Selle tasuta teenuse koosolekute arv, nende profiilides sisalduv teave ja otsingufunktsioonid on piiratud. Täisfunktsionaalne rahvusvahelise kongressi veebikalender ICCO sisaldab möödunud, praegusi, tulevasi koosolekuid, lisateavet profiilides, keerukat otsingufunktsiooni ja andmete eksporti. ICCO kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin või võtke meiega ühendust.

On tõestatud, et lisavalgustus suurendab juurviljaaedade kasvuhoonetes siirdamise kasvu ja kvaliteeti. Neid suhteid hinnati madala ja kõrge päevase päikesevalguse integraalide DLI 8 alusel. Kasvu- ja morfoloogilised parameetrid, sealhulgas võrsete kuivmass, lehtede arv, varre läbimõõt, hüpokotüüli pikkus, lehtede pindala ja klorofülli kontsentratsioon näitasid lisavalguse kasulikkust, eriti madala DLI korral. , kuid DLI-st olenemata erinevate punase:sinise suhete vahel olulisi erinevusi ei olnud.


Vaata videot: Symposium: Hans Hofmann in a New Light (August 2022).